Reiseanbefalinger Europa Asia Amerika Afrika

Tvistebehandling & Forsikringspolise

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren samt eventuelle gebyrer i den forbindelse. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke imøtekommes, eller partene ikke blir enige på annen måte, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemda for pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.

Kontaktinformasjon

Pakkereisenemnda
NRF (Norsk ReiselivsForum)
Postboks 2924 Solli
N-0230 Oslo

Tlf: 22 54 60 00
Fax: 22 54 60 01
Telefontid: kl. 10.00 — 14.00
mandag til torsdag

REISEGARANTIFONDET

logo_rgf_no_last

TSS Travel Service Scandinvia AS er medlem av Reisegarantifondet. Reisegarantiordningens formål er å sikre kunder som har kjøpt pakkereiser (fly og hotell i samme bestilling) mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren. Kunden er etter loven sikret ved kjøp av pakkereiser. Fondet betaler således tilbake forskudd som kunden har betalt inn når en reise blir avlyst. Ved reiseavbrudd betales den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse. Videre dekkes utgifter til opphold og hjemreise dersom hjemreisen er en del av pakketuren. For mer informasjon om Reisegarantifondet se www.rgf.no.