Reiseanbefalinger Europa Asia Amerika Afrika

Bærekraft hos TSS

Vår Mission statement

Som ansvarlig turoperatør ser vi det som vår plikt å ha en positiv innvirkning på reiselivet. Ved å ta hensyn til ressurseffektivitet, sikre kvaliteten på arbeidsplassene, fremme kulturrikdom og mangfold, og støtte sosial rettferdighet og samfunnets velbefinnende, ønsker vi å bidra til bærekraftig turisme.

Vi skaper ikke bare ferieopplevelser – vi samler mennesker fra ulike kulturer med ulike tradisjoner, støtter bevaring av kulturarv, forbedrer situasjonen for lokalbefolkningen ved å skape arbeidsplasser og fremme økonomisk utvikling på våre destinasjoner.

Til dags dato har våre viktigste bærekraftspolitiske mål og prioriteringer vært ressurseffektivitet, kvalitet innen sysselsetting, kulturrikdom, sosial rettferdighet og samfunnets velbefinnende. Vi ønsker å være aktive på disse områdene og stadig forbedre de tiltakene vi allerede har iverksatt. Ledelse er involvert i utviklingen av vår policy og støtter dens mål. Vår bærekraftspolicy gjenspeiles også i selskapets 5 verdier:

Verdsettelse – vi skal behandle hverandre med respekt, ta samfunnsansvar, ta hensyn til arbeidsmiljøet og miljøet rundt oss og være opptatt av ærlighet, åpenhet og solidaritet.

Entusiasme – vi arbeider med entusiasme og glede med gode produkter og god service. Vi er aktive, fordomsfrie og løsningsorienterte.

Vekst – vi streber etter varig videreutvikling og lærer av våre feil.

Sunnhet – vi legger stor vekt på helsebevissthet og støtter et bevisst og sunt liv.

Lagånd – sammen løser vi det uløselige. Teamarbeid er gøy og gir størst suksess.

Aktiv innsats og engasjement er viktig for oss. Derfor har vi utviklet retningslinjer for bærekraft som selskapet praktiserer og anerkjenner. Vi jobber med stadige forbedringer og videreutvikling, både internt og i forhold til våre samarbeidspartnere og reiser.


Travelife Partner