Reiseanbefalinger Europa Asia Amerika Afrika

HanseMerkur reiseforsikringen

hansemerkur-reiseruecktrittsversicherung-tss

Dette inneholder reiseforsikringen din:

Gjelder kun for tjenester som bookes gjennom TSS Travel Scandinavia AS. Avtales samtidig med bookningen eller senest 30 dager før reisen begynner.
Hvis det er færre enn 30 dager mellom bookningsdag og avreise, må forsikringen avtales senest 3 virkedager etter bookningen.

hansemerkur_Premiumbeskyttelse

TSS Premiumbeskyttelse (maks 17 dager)

Avbestillingsforsikring

Hvis du av en forsikret grunn må trekke deg fra en booket reise, erstatter vi de kansellerings kostnader/merkostnader i forbindelse med reisen til reisemålet som inngår i reiseavtalen.
Forsikrede grunner er bl.a.
• alvorlig skade etter ulykke
• uventet og alvorlig sykdom
• død
• tap av arbeidsplass
• nytt arbeidsforhold
• bytte av arbeidsplass
Egenandel: Egenandelen utgjør 20 % av den erstatningsberettigede skaden, men minst 200 NOK for hver forsikret person.

Feriegaranti (Reisavbruddsforsikring)

Dekker ekstra returkostnader ved for tidlig eller for sen tilbakereise – hvis reisen avbrytes i løpet av første halvdel av den forsikrede reisen (maksimalt i løpet av de første 8 dagene) dekker vi hele den forsikrede reisen, senere dekker vi reisekostnaden andelsvis. Reisetjenester som ikke benyttes p.g.a.for sen ankomst dekkes også.
Forsikrede grunner er bl.a.
• alvorlig skade etter ulykke
• uventet og alvorlig sykdom
• betydelig skade på eiendom
• forsinket transportmiddel
• naturkatastrofer og naturpåvirkning på feriestedet
Egenandel: Egenandelen utgjør 20 % av den erstatningsberettigede skaden, men minst 200 NOK for hver forsikret

Reisesykeforsikring

Forsikringen dekker kostnader for:
• ambulant og stasjonær legebehandling i utlandet
• legemidler og bandasjemateriale samt ulykkesrelaterte hjelpemidler, forordnet av lege
• medisinsk forsvarlig syketransport tilbake til hjemlandet, forordnet av lege
• Egenandelen er 950 NOK per forsikringskrav

Reisegodsforsikring

Forsikringssum
• for enkeltpersoner 15.000,– NOK
ingen egenandel

Ulykkesforsikring

Hjelp i et nødsfall som den forsikrede kan komme opp i på reise, f.eks. i forbindelse med straffeforfølgelse.
Egenandel: Ingen egenandel
Øyeblikkelig hjelp hele døgnet:
Nød-servicetelefon overalt i verden:
Tlf +49 40 21 031 6032

Reiseansvarsforsikring

Dekningssum:
• fast beløp inntil 11,5 mill. NOK overalt i verden
• inntil 190.000,– NOK for skade på leiet eiendom
Egenandel: I tilfeller som kommer inn under punkt 2.2 vil det trekkes en egenandel på 20 % – minst 500 NOK.


hansemerkur_stornoschutz_versicherung_no1

TSS Reise-avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring

Hvis du av en forsikret grunn må trekke deg fra en booket reise, erstatter vi de kansellerings kostnader/merkostnader i forbindelse med reisen til reisemålet som inngår i reiseavtalen.
Forsikrede grunner er bl.a.
• alvorlig skade etter ulykke
• uventet og alvorlig sykdom
• død
• tap av arbeidsplass
• nytt arbeidsforhold
• bytte av arbeidsplass
Egenandel: Egenandelen utgjør 20 % av den erstatningsberettigede skaden, men minst 200 NOK for hver forsikret person.

HanseMerkur informasjonsbrosjyre


Tilbake til Info & tips