Personvern

Personvern og policy for informasjonskapsel

Denne personvernretningslinjen beskriver behandling av personopplysninger når du bruker nettstede fra TSS Travel Service Scandinavia AS inkludert mobilapplikasjoner (våre „apper“). Her forklares også valgene du har angående dine personlige opplysninger („Dine rettigheter“) og hvordan du kan kontakte oss.

I. Hvem er ansvarlig, og hvordan kan jeg kontakte ansvarlige for personvernet?

Den ansvarlige når det gjelder denne personvernerklæringen er TSS Travel Service Scandinavia AS, Postboks 100, 1309 Rud, Norge.

Ytterligere kontaktalternativer og autoriserte representanter finnes i nederst. For spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller om temaet personvern generelt, vennligst kontakt personvernansvarlig på adressen som er oppgitt i informasjonen under eller på følgende e-postadresse: personvernansvarlig@tss-travel.no.

II. Dine rettigheter som registrertr

Alle registrerte har følgende rettigheter:

 • en rett til informasjon (art. 15 GDPR)
 • en rett til korrigering av feil i egne personopplysninger (art. 16 GDPR)
 • en rett til sletting, ofte omtalt som retten til «å bli glemt» (art. 17 GDPR)
 • en rett til begrensning av behandling av personopplysninger i visse tilfeller (art. 18 GDPR)
 • en rett på dataportabilitet (art. 20 GDPR).

Du kan motsette deg behandling av personopplysninger for salgsfremmende formål, inkludert profilering knyttet til direkte reklamering, når som helst uten å oppgi en grunn.

I tillegg har den registrerte også en generell innvendingsrett av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, (se art. 21 § 1 GDPR).

Forutsatt at behandlingen er basert på samtykke, kan dette samtykket til enhver tid trekkes tilbake, med virkning for fremtiden.

Den enkleste måten å utøve rettighetene for berørte personer personvern@tss-travel.no eller ta kontakt på adressen oppgitt under. I tillegg har du rett til å klage til den relevant myndighet for personvern.

III. For behandling av personopplysninger av TSS Travel Service Scandinavia AS

I det følgende vil vi gi deg en oversikt over hvordan vi sikrer beskyttelse av dine personlige data når du får tilgang til nettstedet vårt og hvilke typer personopplysninger vi behandler for hvilke formål og i hvilken grad.

1. Behandling av personopplysninger ved bestillinger 

1. Din reise
Når du bestiller en reise via TSS Travel Service Scandinavia AS, samler vi de nødvendige personopplysningene for å gjennomføre turen med hjelp av autoriserte og kontrollerte tjenesteleverandører. Dette gjelder spesielt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, reiseopplysninger (ankomst- og avreisedag, avreiseflyplass eller bussholdeplass) samt bestillingsdata (valgt tur, eventuelt utvidelsesuke). Merk at det er nødvendig for TSS Travel Service Scandinavia AS å behandle nevnte personopplysninger for å kunne gjennomføre kontrakten med deg. Konsekvensene av å ikke gi slike opplysninger er at vi ikke kan oppfylle avtalen som er inngått med deg.
For å gjennomføre reisen, overfører vi de nødvendige opplysningene til et lokalt firma som er vår samarbeidspartner og som håndterer reisen på destinasjonen, samt andre underleverandører. Dette inkluderer overføring i den utstrekning som er nødvendig for dette formålet, til selskapene som er involvert i gjennomføringen av reisen, for eksempel flyselskapet, eventuelt busselskapet (til hotellet eller annen bussreise) eller til hotellet for de kommende overnattingene. Dersom ditt reisemål ligger utenfor EU/EØS, vil både samarbeidsfirmaet og de andre nevnte tjenesteyterne har hovedkontor utenfor EU/EØS. Ved overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, vil TSS Travel Service Scandinavia AS sikre en forsvarlig behandling av dine personopplysninger, herunder ved bruk av EUs Standardvilkår eller ved overføring til land som gjennom EU-kommisjonens beslutning anses for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.
Hvis du benytter deg av muligheten til å sende oss en forespørsel via e-post eller vårt kontaktskjema, samler vi inn opplysningene som du har oppgitt til oss, for å behandle forespørselen din, herunder for å svare på enhver forespørsel om å kontakte deg eller oppfylle dine andre forespørsler om informasjon eller forespørsler om overføring av materialer (for eksempel katalogbestillinger).
Opplysningene fra bestillingen av reisen blir også brukt til en eventuell nødvendig håndtering av garantitilfeller eller andre reklamasjoner. I tillegg kan disse opplysningene også gis videre til eksterne finanskontrollører og/eller regnskapsførere for rådgivnings- eller kontrollformål. Personopplysningene lagres i henhold til lovbestemte oppbevaringsplikter, blant annet iht. til § 13 i bokføringsloven, og blir slettet etter at de lovbestemte oppbevaringspliktene er utløpt.

2. Om kommersiell bruk av personopplysninger
TSS Travel Service Scandinavia AS samt våre kontrollerte tjenesteleverandører (f.eks. brevbutikker) bruker navn og adresse, data fra reisebestillingen, og personopplysningene vi samler inn ved bruk av våre tilbud/tjenester for videre tiltak for kundekontakt og kundereaktivering. Dette omfatter sending av ytterligere informasjon om interessante produkter og tjenester via post, eller sending av kuponger via post. Slik gjør TSS Travel Service Scandinavia AS kundene sine oppmerksomme på ytterligere interessante alternativer for ferien deres, og kan dermed oppnå en langsiktig kunderelasjon. Det skjer ingen overføring av personopplysninger til tredjeparter for reklameformål. Telefonnummer og e-postadresse brukes kun for reklameformål dersom den registrerte har samtykket til dette. TSS Travel Service Scandinavia AS vil kun benytte e-postadressen til å markedsføre egne, lignende produkter, med mindre du har samtykket til å motta reklame fra tredjeparter. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake eller motsette deg den kommersielle bruken av dine personopplysninger, og du blir informert om dette både ved innsamlingen av personopplysningene, samt i enhver salgsfremmende kommunikasjon.
TSS Travel Service Scandinavia AS behandler også bestillingsdataene og dataene som en del av bruken av tilbud/tjenester på nettet (egne nettsteder) for individuell utforming av reisebestillingen din, for å kunne forbedre tjenestene våre og gi deg tilbud som er mer tilpasset dine interesser, herunder gjennom profilering. Vi bruker personopplysningene til bestilling av reisen samt i sammenheng med bruk av tilbud/tjenester for å kunne gi deg god støtte med bestillingen din, og for gjøre deg oppmerksom på interessante reisemål fra vårt tilbud. Gjennom denne behandlingen kan vi gi deg personlige tilbud (via våre nettsider, e-post eller i forbindelse med postreklame) for å vise deg produkter som vi antar at du har interesse for. Vi behandler disse personopplysningene under et pseudonym for å overholde dine legitime interesser for personvern. Dette innebærer at opplysningene ikke kan knyttes til deg som enkeltperson uten bruk av tilleggsopplysninger som lagres atskilt og er underlagt tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

3. Abonnering av et e-postnyhetsbrev
Vi sender deg et nyhetsbrev via e-post etter du har gitt ditt samtykke til dette. Samtykket inkluderer også en personalisering av nyhetsbrevet.
TSS Travel Service Scandinavia AS har ansatt en tjenesteleverandør som har ansvar for å sende ut nyhetsbrevet. Med mindre vi har et videre samtykke, oppretter dette selskapet anonyme statistikker for oss om hvem som har tilgang til nyhetsbrevet. Slik får TSS Travel Service Scandinavia AS en oversikt i hvilken grad nyhetsbrevet faktisk ble åpnet, og hvor mange abonnenter som så på et produkt. Disse dataene registreres kun som statistikk, og er anonyme.

4. Betaling med kredittkort
Kredittkortopplysningene dine samles inn av TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash), og brukes utelukkende til å avvikle fakturering for turen som er bestilt hos oss. TeleCash bruker ikke dine personopplysninger til andre formål. RSD mottar ikke kredittkortopplysningene dine i klartekst, men mottar bare en ID fra TeleCash og kredittkortnummeret ditt i et forkortet, uleselig format (123456 ****** 7890) som bevis. For å bekrefte at kredittkortinformasjonen du har oppgitt, er riktig, reserverer vår betalingstjenesteleverandør TeleCash midlertidig et beløp på 1 € på kredittkortet ditt. Dette beløpet sendes umiddelbart tilbake. De faktiske kostnadene trekkes senere.

5. Anbefalinger fra kundern
Hvis kundene våre verver mulige interessenter for tilbudene våre, samler vi inn personopplysningene som er blitt oppgitt til oss for å skaffe nye kunder. Vi behandler og bruker navn og postadresse kun til å sende ut katalogene våre. Til dette formålet kan vi gi opplysningene dine videre til de respektive tjenesteleverandørene eller serviceteamet. Hvis interessentene ikke har noen interesse i tjenestene våre, blir ingen flere kataloger sendt ut. Vi er også forpliktet til å informere den personen du har  oppgitt, at du har gitt adresseopplysningene til oss.Vi lagrer dine opplysninger (informasjon om interessenten og det faktum at du har anbefalt  interessenten) for bevis i inntil ett år. Rettslig grunnlag for behandlingen er: Art. 6 § 1 f GDPR.

2. Behandling av data når du åpner nettstedet vårt – loggfiler

Ved tilgang til nettstedet vårt samles automatisk informasjon av generell karakter. Denne informasjonen (serverloggfiler) inkluderer for eksempel typen nettleser, operativsystemet som brukes, domenenavnet til Internett-leverandøren og lignende. I tillegg overføres IP-adressen og brukes til å dra nytte av den tjenesten du ønsker. Denne informasjonen er teknisk nødvendig for å kunne levere innholdet på nettsider som er forespurt av deg, og er obligatorisk når du bruker Internett.

Disse loggfildataene blir anonymisert eller slettet umiddelbart etter at bruksprosessen er avsluttet. Rettsgrunnlaget for databehandling er artikkel 6 § 1 f GDPR.

Ifølge vårt IT-sikkerhetskonsept lagres de resulterende loggildataene over en periode på seks uker for å oppdage og analysere eventuelle angrep mot nettstedet vårt. Rettsgrunnlaget for databehandling er artikkel 6 § 1 f GDPR.

3. Behandling av data når du bruker nettstedet – dine henvendelser 

Hvis du sender oss en forespørsel via e-post eller via kontaktskjemaet, samler vi informasjonen din for behandling og besvare forespørselen din. Vi lagrer denne informasjonen for verifikasjon over en periode på opptil to år. Rettsgrunnlaget for databehandling er artikkel 6 § 1 f GDPR.

4. Abonnering på nyhetsbrev på e-post

For å registrere deg for vårt nyhetsbrev bruker vi den såkalte dobbelte opt-in prosedyren. Dette betyr at etter at du har oppgitt din e-postadresse, sender vi deg en bekreftelse per e-post til den angitte e-postadressen og ber deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter innen 48 timer, blir registreringen din automatisk slettet. Hvis du bekrefter ønsket om å motta nyhetsbrevet, lagrer vi e-postadressen din så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet. Formålet med lagringen er å kunne sende deg nyhetsbrevet. Videre lagrer vi IP-adressene og tidspunktet for registreringen og bekreftelsen på abonnementene for å forhindre misbruk av personopplysningene dine og å dokumentere riktig leveranse. Rettsgrunnlaget for databehandling er artikkel 6 § 1 a GDPR.  Obligatorisk informasjon for overføring av nyhetsbrevet er bare e-postadresse. Du har når som helst rett til å tilbakekalle ditt samtykke til oversending av nyhetsbrevet. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av behandlingen av dine personlige data før tidspunktet den blir tilbakekalt. Du kan kansellere nyhetsbrevet ved å klikke på lenken som er oppgitt i hvert nyhetsbrev, via e-post til info@tss-travel.no eller ved å sende en melding til kontaktinformasjonen som er oppgitt under.

5. Merknader til sikring av data

Vi har tekniske og operative sikkerhetsforholdsregler på våre sider for å beskytte personopplysningene som vi har lagret, for å hindre tredjepart tilgang, tap eller misbruk, og for å sikre sikker dataoverføring.

Vi vil påpeke at grunnet Internetts struktur, kan det oppstå uønsket datatilgang fra tredjepart. Det er derfor ditt ansvar å beskytte sine data ved kryptering eller andre midler for å hindre uautorisert bruk. Uten egnede forholdsregler kan data som sendes i ukryptert form, særlig via e-post, leses av tredjepart.

IV. Integrering av andre tjenestetilbud

1. Integrering av sosiale Plug-ins

Vi bruker sosiale Plugin-moduler („Plug-ins“) fra ulike sosiale nettverk som Facebook.com, Twitter.com og Google+ på våre nettsider. Disse Plugin-modulene har til formål å gi deg mulighet til å samhandle med dine kontakter og enkelt distribuere interessant informasjon. Disse Plugin-modulene kan gjenkjennes på de respektive logoene i nettverket. Vi bruker en 2-klikk-løsning, så det er ingen dataoverføring når du besøker nettstedet.

Først når du klikker på en slik Plug-in, etablerer nettleseren din en direkte forbindelse det respektive nettverkets servere. Innholdet av Plug-in-modulen overføres via nettverket direkte til nettleseren din og innlemmes på nettstedet. Hvis disse nettene er basert utenfor EU eller EØS, kan vi ikke utelukke at dataene blir overført til en server utenfor EU/EØS og behandles der. Vi har ingen innflytelse på omfanget eller perioden for bruk av dataene som det respektive nettverket samler inn ved hjelp av denne Plugin-modulen, og informerer derfor deg i henhold til vår kunnskap:

Ved å integrere Plugin-modulen mottar det respektive nettverket informasjonen du har tilgang til på den tilhørende siden på nettstedet vårt. Hvis du er logget inn på et av nettene, kan dette nettverket tildele denne informasjonen til din profilen. Hvis du ikke vil at nettverket skal samle informasjon om ditt besøk til nettstedet vårt, må du på forhånd logge deg ut derfra. Det er imidlertid alltid mulig at nettverket får og lagrer din IP-adresse, selv om du ikke har registrert deg eller ikke er logget inn. Vi har heller ingen informasjon for å kunne slette dataene som samles inn av Plugin-leverandøren.

Plugin-leverandøren lagrer dataene som er samlet inn om deg som bruksprofiler, og bruker dem med henblikk på annonsering, markedsundersøkelser og/eller skreddersydde nettsider. En slik evaluering utføres spesielt (også for brukere som ikke er innlogget) for presentasjon av behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på vår hjemmeside. Du har rett til å motsette seg dannelsen av disse brukerprofilene hos tjenesteleverandørene.

Rettsgrunnlaget for databehandling er artikkel 6 § 1 f GDPR. Formål, varighet og omfang av datainnsamlingen og videre behandling og bruk av dataene dine samt dine respektive rettigheter og innstillingsalternativer for beskyttelse av personvernet ditt, vennligst se personvernreglene for de respektive sosiale nettverkene:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

2. Integrering av YouTube 

Vår hjemmeside bruker Plugins fra YouTube drevet av Google. Nettstedoperatør er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøker en av våre YouTube-Plugin-aktiverte nettsteder, vil du være koblet til YouTubes servere. Den forteller YouTube-serveren hvilken av våre sider du har besøkt.

Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gir du YouTube tillatelse til å knytte nettleseradministrasjonen direkte til din personlige profil. Dette kan forhindres ved at du logger deg ut av YouTube-kontoen din.

Bruken av YouTube begrunnes i en interesse for attraktiv presentasjon av våre Internett-tilbud og følgelig på grunnlag av artikkel 6 § 1 f GDPR. Vi registrerer bare i hvilken grad våre Plugin YouTube-videoer blir sett, disse dataene slettes etter to år.

For mer informasjon om hvordan du håndterer brukerinformasjon, vennligst se YouTubes personvernregler på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

3. Integrering av Google Fonts

Dette nettstedet bruker eksterne skrifttyper fra Google Fonts, en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). For å gjøre dette, henter enheten du bruker, de valgte skriftene fra Google Fonts og overfører følgelig automatisk den IP-adressen som brukes, samt nettsiden du er på. Med dette tillegget kan tekst og skrifttyper vises riktig på denne Internettsiden. Rettslig grunnlag for databehandling: Artikkel 6 § 1 f GDPR. Vær oppmerksom på at dataene kan bli behandlet utenfor EU/EØS. Google er underkastet personvernforskriftene, slik at tilstrekkelig grad av beskyttelse er oppnådd. Om og i hvilken grad en ytterligere lagring av henvendelsene skjer hos Google, har Google eneansvar for.

Mer informasjon finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklæring https://policies.google.com/privacy?hl=de.

V. Våre retningslinjer for informasjonskapsler

1. Generell informasjon om integrering av informasjonskapsler

Vi anvender informasjonskapsler på våre nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på enheten og som lagres av nettleseren din. De gjør våre tilbud mer brukervennlige, effektive og sikre. Vi bruker såkalte midlertidige informasjonskapsler, som automatisk slettes når du lukker nettleseren din („økt-infokapsler“), samt permanente kapsler.

Du kan velge om du vil tillate bruk av informasjonskapsler. Du kan gjøre endringer i nettleserinnstillingene. Du har prinsipielt valget om å godta alle informasjonskapsler, ved å angi om å bli informert om informasjonskapsler eller å avvise dem. Hvis du velger den siste varianten, er det mulig at du ikke fullt ut kan bruke vårt tilbud.

Ved bruk av informasjonskapsler må det skilles mellom de obligatoriske kapsler og de for andre formål (måling av trafikk, reklameformål osv.).

2. Obligatoriske informasjonskapsler når du bruker nettstedet 

Vi bruker økt-kapsler på våre nettsider, disse er avgjørende for bruken av våre nettsider. Dette inkluderer informasjonskapsler som tillater oss å gjenkjenne deg når du besøker nettstedet som en del av en enkelt økt. Disse øktkapslene bidrar til sikker bruk av vårt tilbud ved å muliggjøre sikker behandling av handlekurven og betalingsprosessen.

3. Bruk av informasjonskapsler med ditt samtykke 

Nedenfor finner du en oversikt over informasjonskapsler som vi bruker med ditt samtykke når du starter å bruke nettstedet. Ved hver anvendelsesbeskrivelse finner du også et Opt-Out-alternativ.

Sporing via Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. („Google“). Google Analytics bruker såkalte „cookies“, tekstfiler, som er lagret på datamaskinen din som via deg tillater en analyse av bruken av nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Grunnet aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden vil imidlertid Google på forhånd forkorte din IP-adresse i henhold til avtalen inngått i EUs medlemsland og andre stater i EØS. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På våre vegne vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet og å tilby internettrelaterte tjenester til oss. Rammen for Google Analytics formidling av IP-adresse blir ikke slått sammen med andra data fra Google.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler med en tilsvarende innstilling på nettleserprogramvaren din; Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke alle funksjonene fullt ut på dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen, og som er relatert til bruken av nettstedet (inkludert din IP-adresse), samt Googles behandling av disse dataene ved å laste ned nettleser-Plugin tilgjengelig under følgende lenke og installere http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vi bruker Google Analytics for å analysere og regelmessig forbedre nettstedet vårt. Med den ekstraherte statistikken kan vi forbedre tilbudet og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For de unike tilfellene der personopplysninger overføres til USA, har Google sendt inn til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rettsgrunnlag for lagring av informasjonskapsler er at samtykke er gitt (artikkel 6 § 1 a GDPR). Videre vurderingen av innsamlede data ved hjelp av Google Analytics foregår over en periode på 26 måneder på grunnlag av artikkel 6 § 1 f GDPR.

Mer informasjon finner du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  henholdsvis på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
(generell informasjon om Google Analytics og personvern).

Online markedsføringstiltak – Google Adwords-sporing og remarketing

Vi bruker tilbudet fra Google AdWords for å trekke oppmerksomheten til våre attraktive tilbud ved hjelp av reklamemateriell (såkalt Google Adwords) på eksterne nettsteder. Disse reklamemidlene leveres av Google via såkalt „Ad Server“. Ad Server-informasjonskapsler brukes til å vurdere ytelsesparametrene, for eksempel Ad Impressions, klikk og konverteringer. På denne måten kan vi avgjøre hvor vellykket de enkelte reklameforanstaltningene er i forhold til dataene i reklamekampanjene. Hvis du åpner nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google Adwords en informasjonskapsel på din PC. Disse informasjonskapslene er vanligvis ugyldige etter 30 dager og er ikke ment personlig å identifisere deg. Til denne informasjonskapselen lagres vanligvis følgende analyseverdier:

 • Unik informasjonskapsel-ID
 • Antall annonsevisninger per plassering (frekvens)
 • Siste Impression (relevant for konverteringer etter visning)
 • OptOut-informasjon (markering at brukeren ikke vil bli adressert lenger)

Disse informasjonskapslene tillater Google å gjenkjenne nettleseren din. Hvis en bruker besøker bestemte sider på en AdWords-kundes nettsted, og informasjonskapselen som er lagret på datamaskinen ikke er utløpt, vil Google og kunden kunne se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til den aktuelle siden. Alle Adwords-kunder er tilordnet en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke spores via Adwords-kundens nettsider. Vi samler og behandler ikke personlig data i de nevnte reklameforanstaltningene. Vi mottar utelukkende statistiske analyser til vurdering fra Google. På grunnlag av disse analysene kan vi identifisere hvilke av de annonserte tiltakene som er spesielt effektive. Vi mottar ikke ytterligere data fra bruken av reklamemateriellet, spesielt vi kan ikke identifisere brukerne på grunnlag av denne informasjonen. Rettsgrunnlag for lagring av informasjonskapsler er at samtykke er gitt (artikkel 6 § 1 a GDPR).

På grunn av markedsføringsverktøyet som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vær oppmerksom på at Google kan behandle data utenfor EU. Google er underkastet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. I tillegg har vi ingen innflytelse på omfanget og videreutnyttelsen av dataene som samles inn gjennom bruk av dette verktøyet fra Google, og informerer derfor deg i henhold til vår kunnskap:

Ved å integrere „sporingsverktøy“ mottar Google informasjon om at du har besøkt den tilsvarende nettsiden på vår Internett-univers, eller har klikket på en av våre annonser. Dersom du er registrert med en tjeneste fra Google, kan Google knytte besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, finnes det en sjanse for at leverandøren vil finne og lagre din IP-adresse. Mer informasjon om personvern finner du på: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://services.google.com/sitestats/de.html

Du kan avvise en informasjonskapsel. Dette kan gjøres via nettleserinnstillinger som automatisk deaktiverer innlasting av informasjonskapsler generelt. Alternativt kan du deaktivere informasjonskapsler for konverteringssporing ved å angi at nettleseren skal blokkere informasjonskapsler fra domenet „www.googleadservices.com„. I tillegg kan du ved å installere en nettleser-Plugin hindre Google i å samle inn dataene som er generert av informasjonskapselen og relatert til bruken av nettstedet ditt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Hvis du ikke ønsker å motta interessebasert annonsering, kan du deaktivere Googles bruk av informasjonskapsler til disse formålene ved å gå til https://www.google.de/settings/ads/. Mer informasjon finner du på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Du kan også gå til hjemmesiden til Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/

Integrering av DoubleClick fra Google

Dette nettstedet bruker nettbasert markedsføringsverktøy DoubleClick fra Google, som er et annet tilbud fra Google. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for brukerne, for å forbedre kampanjens effektivitetsrapporter, eller for å forhindre at en bruker ser de samme annonsene flere ganger. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å finne ut hvilke annonser som kjører i hvilken nettleser og kan dermed forhindre at de vises flere ganger. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å finne ut hvilke annonser som kjører i hvilken nettleser og kan dermed forhindre at de vises flere ganger. For eksempel, hvis en bruker ser en DoubleClick-annonse og senere går til annonsørens nettsted med samme nettleser og kjøper noe der. Ifølge Google inneholder DoubleClick-informasjonskapsler ikke personlig identifiserbar informasjon.

Ved å implementere disse verktøyene etablerer nettleseren din automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vær oppmerksom på at dette kan føre til databehandling utenfor EU eller EØS. Google er underkastet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Vi har for øving ingen innflytelse på håndtering og videre bruk av dataene fra Google; dette er Googles ansvar.

Hvis du ikke ønsker å motta interessebasert annonsering, kan du deaktivere Googles bruk av informasjonskapsler til disse formålene ved å gå til https://www.google.de/settings/ads/. Mer informasjon om DoubleClick by Google finner du på: https://www.google.de/doubleclick/ og om generell databeskyttelse på Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Du kan også gå til hjemmesiden til Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/

Facebook Pixel/tilpasset målgruppe

Vi har integrert Facebook Pixel på vår hjemmeside. Ved tilgang til hjemmesiden vår følger en Re-Direct, en omdirigering, til Facebook. Her kan følgende data videresendes:

 • Unik informasjonskapsel-ID
 • Starte hjemmeside
 • Tidspunkt

Fra Facebook kan enheten du bruker, markeres med en informasjonskapsel og en unik identifikator, henholdsvis lese ut en eksisterende informasjonskapsel. Hvis du er logget inn på Facebook, kan målrettet annonsering fra oss spilles på Facebook-siden ved hjelp av disse dataene. Rettsgrunnlag for lagring av informasjonskapsler er at samtykke er gitt (artikkel 6 § 1 a GDPR). Facebook vurderer videre de innsamlede dataene på eget ansvar. Du kan tilbakekalle samtykket her: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Forstørrelse: