Reiseanbefalinger Europa Asia Amerika Afrika

07.11.2023

Den som reiser med TSS, verner spesielt om mennesker og miljøet

Ikke bare snakke om det, men handle konsekvent – for å opprettholde naturen og miljøet, bedre arbeidsvilkår, og vår felles fremtid! Og TSS – Travel Service Scandinavia – spiller i øverste divisjon her.

Travelife Partner

Travelife – et viktig, internasjonalt anerkjent turisme-initiativ – har utmerket TSS‘ uvanlige engasjement for sosial og økologisk bærekraft spesielt. Som en av et fåtall reisearrangører i Skandinavia, ble TSS tildelt statusen som «Travelife-partner» i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Det betyr også: Den som reiser med TSS, tar et valg for et vern av mennesker og miljø. TSS-gjester tar aktivt på seg ansvar.

Et kjerne-tema for Travelife-utmerkelsen er her det praktiserte sosiale ansvaret til bedriften – inkludert arbeidsvilkårene – samt rettferdig forretningspraksis, fremming av kulturelt mangfold, og naturligvis hensyn til klare, bærekraftige miljøstandarder.

TSS, en av de største arrangørene av studiereiser i Skandinavia med hundretusenvis av gjester, har utviklet en omfattende katalog med strenge, firmainterne retningslinjer for bærekraft. Det skal realiseres, garanteres og fremmes – av og for alle, som arbeider med og for TSS. Her er noen eksempler fra dem:

  • Ved reisemålene brukes bare moderne reisebusser med så lavt CO2-utslipp som mulig.
  • TSS tilbyr lokalt ingen utflukter som skader mennesker, dyr, planter eller naturlige ressurser, eller som er sosialt og kulturelt uakseptable. De opplærte reiselederne følger TSS-gjestene og gir tilsvarende råd, også når det gjelder å fremme lokale tjenester, håndverk og produkter.
  • TSS-medarbeidere i utlandet er beskyttet av syke- og ansvarsforsikringer etter nasjonale regler.
  • Å arbeide så papirløst som mulig, kildesortering og bruk av sertifisert, resirkulert papir – også når det gjelder trykk av brosjyrer.

At TSS som stor reisearrangør påtar seg mye sosialt ansvar internasjonalt, har i mange år blitt dokumentert av støtten til trengende barn i Nepal, Tyrkia, Ghana, Vietnam og Sør-Afrika, nemlig med diverse prosjekter og innsamlingsaksjoner. TSS er også engasjer i de arkeologiske utgravingene i det historiske Myra sørvest i Tyrkia, med raus økonomisk støtte.

Vi hos TSS fortsetter å være tro mot mottoet vårt:

Ikke bare snakke om det – handle sammen!


Tilbake til oversikten